Sertifikati

FSC

Pored toga što naš proizvod ima izraženu ekološku crtu, takođe nam je veoma važno da naš repro materijal, konkretno drvene drške, dolaze iz odgovorne proizvodnje, racionalnog korišćenja drveta i seče šuma koje su pod strogom nadzoru stručnjaka. Ovaj sertifikat upravo to garantuje. FSC sistem sertifikacije je mađunarodno priznat kao standard i sigurnost prilikom trgovine kompanijama, drugim organizacijama i udruženjima koja se zalažu za zaštitu šuma.

SME

Nosioci smo Excellent SME Serbia sertifikata koji promoviše uspešna mala i srednja preduzeća i sigurno i bezbedno poslovanje sa istim. Dodeljuje ga Privredna Komora Srbije, poklapa se sa standardima Evropske unije i predstavlja dodatnu pomoć klijentima i poslovnim partnerima u smanjenju finansijskih i ostalih rizika prilikom zaključivanja poslovnih ugovora.